Κυκλοφοριακά μέτρα για το 2004

Το εγχείρημα της εξυπηρέτησης των θεατών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (τουλάχιστον ένα εκατομμύριο μετακινήσεις καθημερινά) και μάλιστα από πολλά διαφορετικά σημεία προέλευσης προς τους χώρους των Αγώνων είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αυτό απέδειξε τόσο η εμπειρία της Ατλάντα όσο και οι πρώτες εμπειρίες των Αγώνων του Σίδνεϋ.
Παρόλα αυτά, τα μέτρα υποδομής αλλά και διαχείρισης του συστήματος μεταφορών της πόλης, είναι δυνατόν, να βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των θεατών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, απλώς είναι δυνατόν η κατάλληλη προετοιμασία να περιορίσει σημαντικά αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να εξαλειφθούν ακραίες περιπτώσεις όπου ο χρόνος μετακίνησης των θεατών μπορεί να φτάνει και τις τέσσερις ώρες, αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε είναι οι περιπτώσεις αυτές να μην είναι καθημερινές.

Ειδικά για την Αθήνα χρειάζεται σημαντική προσπάθεια, η οποία δεν πρέπει να περιοριστεί στα πολύ σημαντικά έργα υποδομής που σχεδιάζονται, αλλά οφείλει να επεκταθεί και σε σωστά μελετημένες λύσεις διαχείρισης του συστήματος μεταφορών της πόλης (για τις οποίες δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη πρόβλεψη). Απαραίτητες λύσεις αποτελούν η συνολική διαχείριση της στάθμευσης, η ουσιαστική αναβάθμιση και προτεραιότητα των λεωφορειακών γραμμών και των μέσων μαζικής μεταφοράς γενικότερα και η δημιουργία κέντρου διαχείρισης της κυκλοφορίας (όχι άπλα κέντρου διαχείρισης σηματοδότησης).

Ιδιαίτερο ρόλο έχει να παίξει η συμμετοχή όλων των Αθηναίων στην επιτυχία της κατάλληλης διαχείρισης του συγκοινωνιακού συστήματος τις ημέρες εκείνες. Η ελαχιστοποίηση της χρήσης των ΙΧ (άλλωστε δεν θα προβλέπονται χώροι στάθμευσης στα στάδια) είναι μία από τις βασικότερες παραμέτρους. Η συμμετοχή και κατάλληλη συμπεριφορά του πολίτη μέσα στο συγκοινωνιακό σύστημα αποτελεί άλλωστε καταλύτη για την ομαλή κυκλοφορία στην πόλη, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και πριν και μετά τους Αγώνες, γεγονός που συχνά αμελείται από τους αποφασίζοντες.

Πρέπει κατά συνέπεια όλοι μαζί, Πολιτεία και Πολίτες, τα επόμενα τέσσερα χρόνια να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και να κάνουμε πραγματικότητα κατάλληλα επεξεργασμένες λύσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη μεγάλη αυτή πρόκληση και να ελαχιστοποιήσουμε τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αναπόφευκτα θα επιφέρει, δημιουργώντας μια διαφορετική Αθήνα του 2004 και των επόμενων δεκαετιών.

2017-11-13T08:03:27+00:00 September 18th, 2000|Categories: Uncategorized|

Leave A Comment