Προφίλ

Προφίλ 2019-11-09T17:37:32+00:00

Ο Γιώργος Γιαννής είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Έχει μία βαθιά και ευρεία γνώση της δυναμικής του τομέα των μεταφορών, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του για περισσότερα από 30 έτη, ως μηχανικός, πανεπιστημιακός, σύμβουλος συγκοινωνιολόγος, εκπρόσωπος επιστημονικών φορέων και της Πολιτείας, σε όλα τα αντικείμενα του τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες για το διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό του έργο είναι διαθέσιμες στον δικτυακό του τόπο: www.nrso.ntua.gr/geyannis (με διαθέσιμα περισσότερα από 1.200 αρχεία).

Δεν σταματά να ονειρεύεται και να εργάζεται για έναν κόσμο με ασφαλή, πράσινη και αποτελεσματική οδική κυκλοφορία παντού και για όλους και για τον λόγο αυτό μοιράζεται δημόσια τις απόψεις του για τη θεωρία και την πράξη στα σύγχρονα συγκοινωνιακά συστήματα.