Η κρίση μας έχει κάνει καλύτερους οδηγούς;

Στην Ελλάδα, οι νεκροί και οι βαριά τραυματίες στα οδικά ατυχήματα έχουν μειωθεί κατά 50% από 1.600 νεκρούς το 2008 σε 800 το 2014, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οι τρεις βασικοί παράγοντες επιρροής της οικονομικής κρίσης στη μείωση του αριθμού των νεκρών σε οδικά ατυχήματα εκτιμάται ότι είναι:

α) η σημαντική μείωση της κυκλοφορίας, λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων, της μείωσης των μετακινήσεων αναψυχής, και της χαμηλότερης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων,

β) οι χαμηλότερες ταχύτητες, λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων, της πιο οικονομικής και περιβαλλοντικά φιλικής οδήγησης, και της λιγότερο επιθετικής οδήγησης για την αποφυγή ατυχημάτων και του κόστους των συνεργείων, κλπ.

γ) λιγότερο επικίνδυνη οδήγηση: κυρίως λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας των νέων και άπειρων αλλά και των ηλικιωμένων οδηγών που είναι συνήθως και οικονομικά ασθενέστεροι

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από σειρά ερευνών που εκπονούνται στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του στο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά και διεθνώς. Μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ με συμμετοχή του ΕΜΠ, τα δύο τρίτα της τεράστιας μείωσης των νεκρών στα ατυχήματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα οφείλονται στην κρίση και μόνο το ένα τρίτο οφείλεται στα μέτρα που παίρνουν οι Εθνικές Αρχές.

Βέβαια, ενδεχομένως κάποιος να ανέμενε αύξηση των οδικών ατυχημάτων λόγω της αύξηση ανασφάλιστων οχημάτων, της γήρανσης του στόλου των οχημάτων (λιγότερα νέα και λιγότερες αποσύρσεις) και της πλημμελέστερης συντήρησης των οχημάτων και του οδικού δικτύου.  Αλλά απ’ ότι αποδεικνύεται, η μείωση της κυκλοφορίας και η βελτίωση της συμπεριφοράς του οδηγού αντισταθμίζουν κατά πολύ τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης.

Μετά την κρίση, αναμένουμε καταρχήν η αύξηση της κυκλοφορίας να οδηγήσει σε επιβράδυνση της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (για όλες τις κατηγορίες οχημάτων και οδηγών). Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ήδη στις Βόρειο-Ευρωπαϊκές χώρες που βγήκαν ήδη από την οικονομική κρίση. Βέβαια, η εμπειρία επίσης έχει δείξει ότι είναι πολύ πιθανό η καλύτερη συμπεριφορά των οδηγών την περίοδο της κρίσης (χαμηλότερες ταχύτητες, λιγότερο επιθετική συμπεριφορά) να παραμείνει μετά την κρίση ως νέα κουλτούρα οδικής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα τελικώς η βελτίωση της οδικής ασφάλειας να παραμείνει και να συνεχιστεί.

Σε Κάθε περίπτωση βέβαια, είναι απαραίτητο οι Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές να εντείνουν με σοβαρότητα τις προσπάθειες για βελτίωση της συμπεριφοράς όλων των χρηστών της οδού (αστυνόμευση, εκπαίδευση, κλπ.), αναβάθμιση των χαρακτηριστικών ασφαλείας του αστικού και υπεραστικού οδικού δικτύου αλλά και την προώθηση περισσότερο ασφαλών οχημάτων (τεχνικός έλεγχος, κίνητρα για εξοπλισμό ασφαλείας). Οι σοβαρές προσπάθειες των Αρχών αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα και κίνητρο για τη βελτίωση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

Από  συνέντευξη στο CNN Greece τον Νοέμβριο του 2015.

 

2020-01-05T11:55:27+00:00 November 29th, 2015|Categories: Uncategorized|

Leave A Comment