Η ελαφρότητα της διαχείρισης κρίσεων χωρίς Συγκοινωνιολόγους

Πυρκαγιές στο Μάτι 2018, χιόνια στη Νέα Οδό 2019, κοινός παρονομαστής η ανεπαρκής διαχείριση της κυκλοφορίας, με αποτελέσματα από αδικαιολόγητη ταλαιπωρία έως μοιραίες παγίδες θανάτου. Οι Αρχές (Τροχαία, Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι) και οι Ιδιώτες (Παραχωρησιούχοι Αυτοκινητοδρόμων) που έχουν την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης της κυκλοφορίας στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο της χώρας φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται ότι η πρόβλεψη και η διαχείριση των έκτακτων καταστάσεων χρειάζεται έγκαιρη και πρώτιστα επιστημονική αντιμετώπιση.

Η αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας σε ειδικές συνθήκες βασίζεται σε δύο βασικές αρχές: την έγκαιρη πρόβλεψη και την οργανωμένη επέμβαση.

Οι σύγχρονοι Συγκοινωνιολόγοι έχουν αναπτύξει παγκοσμίως και στην Ελλάδα επιστημονικά μοντέλα ακριβούς πρόβλεψης της κυκλοφορίας και των ατυχημάτων ανάλογα τις καιρικές συνθήκες και την περίοδο της ημέρας, της εβδομάδας και του έτους. Η τροφοδότηση των μοντέλων αυτών με τα κατάλληλα στοιχεία καιρού και κυκλοφορίας μπορεί να οδηγήσει με σχετικά υψηλή ακρίβεια στην έγκαιρη πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συνθηκών όταν αναμένονται ειδικές καιρικές ή άλλες συνθήκες (κίνδυνος πυρκαγιάς, μεγάλες έξοδοι, κλπ.).  Η έγκαιρη πρόβλεψη καθοδηγεί τις Αρχές Διαχείρισης του οδικού δικτύου αφενός να λάβουν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα και αφετέρου να ειδοποιήσουν και να κατευθύνουν εγκαίρως και καταλλήλως τους οδηγούς μακριά (χωρικά και χρονικά) από τα προβλήματα.

Επιπλέον, οι ειδικές συνθήκες (πυρκαγιές, πλημμύρες, κακοκαιρίες, κλπ.) αντιμετωπίζονται με οργανωμένες επεμβάσεις διαχείρισης της κυκλοφορίας βάσει των κατάλληλων επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν εγκαίρως εκπονηθεί. Μάλιστα, τα επιχειρησιακά σχέδια αυτά πρέπει να προβλέπουν εναλλακτικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις εναλλακτικές εκδοχές των ειδικών συνθηκών, καθώς και την αντίστοιχη εφαρμογή τους την κατάλληλη χρονική στιγμή και τη διαχείριση των συνεπαγόμενων δευτερογενών επιπτώσεων (πχ νέα επιπλέον κυκλοφορία από εκείνους που σπεύδουν να βοηθήσουν).

Οι επιστήμονες Συγκοινωνιολόγοι έχουν καταδείξει και ποσοτικοποιήσει ότι όσο γρηγορότερα γίνουν αντιληπτές οι ειδικές συνθήκες και όσο πιο έγκαιρα εφαρμοστούν τα ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, τόσο καλύτερη θα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων και τόσο λιγότερη η ταλαιπωρία και οι συνέπειες από την κακοκαιρία και τις άλλες ειδικές συνθήκες.

Είναι εντυπωσιακό ότι η Τροχαία, οι περισσότερες Περιφέρειες και Δήμοι, της χώρας, αλλά και ορισμένοι Παραχωρησιούχοι των Αυτοκινητοδρόμων δεν έχουν εκπονήσει και δοκιμάσει (με ειδική εκπαίδευση Τροχονόμων και προσωπικού) τα απαραίτητα ειδικά επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης της κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών (πυρκαγιές, πλημύρες, κακοκαιρίες, κλπ.). Άλλωστε, πως να εκπονήσουν τα ειδικά αυτά επιχειρησιακά σχέδια όταν στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν τους ειδικούς Συγκοινωνιολόγους, που είναι απαραίτητοι για την κατάρτιση και εφαρμογή των σχεδίων αυτών. Μάλιστα, η απουσία των Συγκοινωνιολόγων είναι αισθητή τόσο κατά τις κρίσιμες στρατηγκές απόφάσεις όσο και από την κατάλληλη επιχειρησιακή διαχειρίση της κυκλοφορίας κατά τις ειδικές συνθήκες. Χωρίς την κατάλληλη επιστημονική υποστήριξη για την έγκαιρη πρόληψη και την οργανωμένη επέμβαση, οι φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες των Τροχονόμων και των συνεργείων διαχείρισης της κυκλοφορίας θα είναι τις περισσότερες φορές ατελείς και πολύ λιγότερο αποτελεσματικές (ενδεχομένως και πιο δαπανηρές).

Το κόστος της μοιρολατρικής αδράνειας χωρίς έγκαιρη πρόβλεψη, χωρίς κατάλληλα επιχειρησιακά σχέδια και χωρίς επιστήμονες Συγκοινωνιολόγους είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος μιας σοβαρής αντιμετώπισης. Την εποχή που η κλιματική αλλαγή φέρνει περισσότερα έντονα καιρικά φαινόμενα, είναι απαραίτητο οι Δημόσιες και Ιδιωτικές Αρχές διαχείρισης του οδικού δικτύου της χώρας να αξιοποιήσουν την επιστήμη και τους επιστήμονες Συγκοινωνιολόγους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη διάρκεια των ειδικών αυτών συνθηκών.

2020-01-05T11:10:28+00:00 December 31st, 2019|Categories: Uncategorized|

Leave A Comment