Η ατζέντα 2000 των Συγκοινωνιολόγων

Η ποιότητα της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης είναι δείκτης Πολιτισμού της σύγχρονης κοινωνίας και η αποστολή των Συγκοινωνιολόγων του 2000 σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η παρέμβαση των Συγκοινωνιολόγων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση της ποιότητας ζωής στις σύγχρονες πόλεις και ταυτόχρονα να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη των εθνικών και τοπικών κοινωνιών.

 

Το σημερινό επίπεδο εξυπηρέτησης στα περισσότερα συγκοινωνιακά συστήματα της χώρας έχει σαν αποτέλεσμα η ατζέντα των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων του 2000 να είναι βαριά. Η ισχυρή βούληση των Συγκοινωνιολόγων μπορεί να αντέξει το βάρος αυτό και απόδειξη της βούλησης αυτής είναι η πρωτοφανής μαζική συμμετοχή των Συγκοινωνιολόγων στις πρόσφατες εκλογές του ΣΕΣ (ψήφισαν 204 Συγκοινωνιολόγοι). Η πλήρης αποδοχή του επιτυχημένου έργου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (όλα τα μέλη υποψήφιοι επανεξελέγησαν) και η εξουσιοδότηση του νέου ΔΣ να προωθήσει με ακόμη γρηγορότερους ρυθμούς την παρέμβαση των Συγκοινωνιολόγων στην ελληνική κοινωνία αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα του ΣΕΣ να απαντήσει με σοβαρότητα στις προκλήσεις της εποχής.

Η καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η διαθεσιμότητα εθνικών και Κοινοτικών πόρων και η προοπτική της Ολυμπιάδας του 2004 αποτελούν μία ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για δραστικές βελτιώσεις στην συγκοινωνιακή υποδομή της χώρας μας, συγκυρία την οποία οφείλουν να εκμεταλλευτούν σωστά οι Συγκοινωνιολόγοι του 2000. Άλλωστε η εμπειρία των Συγκοινωνιολόγων στο πλευρό της Πολιτείας τα τελευταία 25 χρόνια τους δίνει τη δυνατότητα διατύπωσης και προώθησης των κατάλληλων προτάσεων και λύσεων.

Οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι του 2000 οφείλουν να προτείνουν καλά επεξεργασμένες επιμέρους λύσεις που θα κάνουν πράξη τη βελτιστοποίηση του τρίπτυχου ασφάλεια – αποτελεσματικότητα – περιβάλλον τόσο σε επίπεδο γενικού σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογής μικροκλίμακας. Οι Συγκοινωνιολόγοι πρέπει να επιμένουν στους διαχειριστές και τους χρήστες των συστημάτων μεταφορών ότι οποιαδήποτε νέα υποδομή πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του συστήματος μεταφορών διότι διαφορετικά το μόνο αποτέλεσμα από τις τεράστιες επενδύσεις στη συγκοινωνιακή υποδομή είναι μεγαλύτερη συμφόρηση και περισσότεροι νεκροί στους δρόμους, περισσότερη ρύπανση και ουσιαστικά υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία των Συγκοινωνιολόγων με όλους τους εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό, τη λήψη των αποφάσεων, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των Συγκοινωνιακών συστημάτων. Μόνο αν οι προτάσεις των Συγκοινωνιολόγων είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής συνεργασίας με τις άλλες ειδικότητες επιστημόνων (πολεοδόμοι, οικονομολόγοι, κλπ), όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (τροχαία, Υπουργεία, κλπ) και την πολιτική ηγεσία μπορούν να αφορούν πλήρεις και βιώσιμες λύσεις. Επίσης, μόνο οι λύσεις που περιλαμβάνουν ενεργή συμμετοχή των πολιτών από τη φάση του σχεδιασμού ως τη φάση της λειτουργίας των μικρών και μεγάλων Συγκοινωνιακών συστημάτων θα έχουν πραγματικές πιθανότητες επιτυχημένων και ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

Η δημιουργία δυναμικής για την προώθηση της σωστής Συγκοινωνιακής προσέγγισης είναι και το κρίσιμο σημείο της ατζέντας 2000 των Συγκοινωνιολόγων. Οι Συγκοινωνιολόγοι του 2000 πρέπει να πείσουν τους πολιτικούς να εφαρμόσουν τις συγκοινωνιακές προτάσεις τους και για να το καταφέρουν αυτό πρέπει πρώτα να πείσουν τον εργοδότη των πολιτικών: τον ψηφοφόρο, το επιβατικό κοινό, τους οδηγούς, τους πεζούς και τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες. Πρέπει να έρθουν με συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής που εκτός από τις μακρινές ωφέλειες θα περιέχουν και άμεσα χειροπιαστά κέρδη για τον κάθε χρήστη της συγκοινωνιακής υποδομής και μάλιστα με το ελάχιστο κόστος.

Το πρόγραμμα δράσης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου επιχειρεί να απαντήσει αποτελεσματικά στα παραπάνω θέματα της ατζέντας 2000 των Συγκοινωνιολόγων. Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται σε άλλη στήλη του Ενημερωτικού Δελτίου, οι δράσεις του ΣΕΣ φιλοδοξούν στην αποτελεσματική προσέγγιση των τεσσάρων στόχων που τέθηκαν στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΣΕΣ από το προηγούμενο ΔΣ και εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση, δηλαδή (α) την επεξεργασία ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αντιμετώπιση των συγκοινωνιακών θεμάτων και (β) την αποτελεσματική προώθηση της προσέγγισης αυτής στην ελληνική κοινωνία, για την οποία είναι προϋπόθεση (γ) η πολύ καλή εσωτερική οργάνωση και (δ) η οικονομική αυτοδυναμία του ΣΕΣ.

Η επιτυχία του προγράμματος δράσης δεν εξαρτάται μόνο από την αποφασιστικότητα και το διαθέσιμο χρόνο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά εξαρτάται κυρίως από την ενεργή συμμετοχή των μελών του ΣΕΣ, τα οποία καλούνται να απαντήσουν στις προκλήσεις της ατζέντας 2000 των Συγκοινωνιολόγων και να πλαισιώσουν τη δουλειά του ΣΕΣ. Η βούληση του νέου ΔΣ είναι να αντιμετωπίσει με επιτυχία μέσα στην επόμενη διετία τα θέματα της ατζέντας 2000 των Συγκοινωνιολόγων και να κριθεί με βάση τη συνεισφορά του στη νέα Συγκοινωνιακή πραγματικότητα στην Ελλάδα του 2002.

2017-11-13T08:25:43+00:00 March 18th, 2000|Categories: Uncategorized|

Leave A Comment