Βουλευτικές εκλογές 2000: η ώρα των Συγκοινωνιολόγων;

Η επόμενη ημέρα των βουλευτικών εκλογών του 2000 αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να προωθήσουν οι Συγκοινωνιολόγοι τη σωστή προσέγγιση στην ανάπτυξη και διαχείριση της συγκοινωνιακής υποδομής της χώρας.

Η τελευταία δεκαετία οδήγησε την ελληνική κοινωνία και οικονομία να είναι πλέον ώριμες να εγκαταλείψουν την αδιαφορία απέναντι στη μέτρια εξυπηρέτηση των μεταφορικών συστημάτων της χώρας. Η αναβάθμιση της συγκοινωνιακής υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, μετρό Αθήνας, κλπ) άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και η κατάλληλη διαχείριση των συγκοινωνιακών συστημάτων (ελεγχόμενη στάθμευση, λεωφορειολωρίδες) δεν αποτελεί πια άγνωστη λέξη για πολίτες και πολιτικούς.

Ο δρόμος μπροστά μας δεν είναι εύκολος και για το λόγο αυτό η στιγμή μετά τις εκλογές είναι η καταλληλότερη για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της αδράνειας και να συσπειρωθούν πολίτες και πολιτικοί στην προσπάθεια για την ουσιαστική αναβάθμιση κάθε συγκοινωνιακού συστήματος. Οι Συγκοινωνιολόγοι οφείλουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να προωθήσουν αποτελεσματικά τις απαραίτητες επεμβάσεις στα επιμέρους συγκοινωνιακά συστήματα.

Οι Συγκοινωνιολόγοι οφείλουν να υποστηρίξουν τη νέα Κυβέρνηση έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί το πρώτο κρίσιμο διάστημα μετά τις εκλογές, κατά τη διάρκεια του οποίου θα είναι εφικτή η εφαρμογή μέτρων με βραχυπρόθεσμο “πολιτικό κόστος” και τεράστιες μεσο-μακροπρόθεσμες ωφέλειες για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.Οι Συγκοινωνιολόγοι έχουμε τις λύσεις, κατάλληλα μελετημένες από τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή τους. Πρέπει λοιπόν, να τις υποστηρίξουμε σθεναρά στη νέα Κυβέρνηση και να πείσουμε πολίτες και πολιτικούς ότι το κόστος της αδράνειας είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της δράσης.

Για το λόγο αυτό πρέπει οι Συγκοινωνιολόγοι τόσο συλλογικά όσο και ως μονάδες να δυναμώσουμε τη φωνή μας αμέσως μετά τις εκλογές και να ζητήσουμε να ξεκινήσουν οι αποτελεσματικές λύσεις. Οφείλουμε να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε σειρά δράσεων, ορισμένες από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω και πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες του ΣΕΣ μετά τις βουλευτικές εκλογές.

στις πόλεις

– να δοθεί ουσιαστικό βάρος στην προσέλκυση επιβατών στα μαζικά μέσα μεταφοράς,

– να δοθεί άμεσα λύση στα διαδικαστικά προβλήματα που εμποδίζουν την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης,

– να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δομικές αλλαγές που θα επιτρέπουν ουσιαστική συνεργασία και συντονισμό ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,

εκτός των πόλεων

– να εξασφαλιστούν οι μηχανισμοί που θα πολλαπλασιάσουν την ταχύτητα αναβάθμισης της υποδομής και των υπηρεσιών των σιδηροδρόμων,

– να εξασφαλιστεί τόσο η πολιτική βούληση όσο και ο επαρκής προϋπολογισμός για την σοβαρή αντιμετώπιση των οδικών ατυχημάτων,

– να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δομικές αλλαγές για να εξυγιανθούν και να μπουν σε ταχεία τροχιά ανάπτυξης οι αερομεταφορές και η ακτοπλοΐα.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα κέντρα των πόλεων, η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα καυσαέρια των οχημάτων και η ηχορύπανση, τα δεκάδες θύματα των οδικών ατυχημάτων και τα εκατομμύρια χαμένες ανθρωποώρες από τις καθυστερήσεις στα διάφορα μέσα μεταφοράς δεν λογαριάζουν ούτε κομματικά ούτε ταξικά ούτε γεωγραφικά σύνορα και η νέα Διοίκηση του ΣΕΣ οφείλει με γνώμονα την παράδοση των προηγούμενων ΔΣ να συσπειρώσει όλους τους Συγκοινωνιολόγους ώστε με σοβαρότητα και επιμονή να υποστηρίξουμε τις απαραίτητες αλλαγές που θα μεταμορφώσουν και θα σημαδέψουν την Ελλάδα της δεκαετίας των Ολυμπιακών Αγώνων.

2017-11-13T07:54:22+00:00 March 10th, 2000|Categories: Uncategorized|

Leave A Comment